Chọn để thay đổi hình nền của diễn đàn

[HDVH] BÀI IV: TÌM HIỂU VỀ STRING COUNTER

Khu vực chia sẻ thủ thuật và kinh nghiệm cho các điện thoại hỗ trợ Java, gồm Nokia S40, Sony, ...
Điều hành viên: JP Team
Nội qui chuyên mục
Khu vực chia sẻ thủ thuật và kinh nghiệm cho các điện thoại hỗ trợ Java, gồm Nokia S40, Sony, ...
 1. Mr.Lam đã viết:[center][HDVH GAME JAVA TRÊN S40] BÀI IV: TÌM HIỂU VỀ STRING COUNTER[/center]
  Trước khi bước vào con đường VH chính thức. Mình muốn nói về String Couter, về HEX, DEX.
  Hai phần mềm quan trọng trong vấn đề VH nâng cao đó là CLASS EDITOR(CE) và LANG EDITOR(LE).
  CE có thể xem tất cả các file duới dạng Hex, Dex.
  LE có thể đọc file.lng có String couter.
  Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức hoạt động củaLEvà cách thức quy định Hex, Dex trong CE. Nó sẽ rất quan trọng cho các bạn VH sau này. Chúng ta phải nắm rõ căn bản cho chặc chẽ.
  Tìm hiểu về String counter
  STRING COUTER(SC) đó là2 byte Hex, DexCE đọc ra trong các file chứa ngôn ngữ của game VH. Nó quy định độ dài ký tự của đoạn ngôn ngữ theo sau nó.
  Nó giúp cho các class thực thi hiểu được đoạn ngôn ngữ cần thể hiện khi chạy game.
  Vấn đề chúng ta đề cập ở đây là cách nhận biết chúng.Cách cộng trừ chúng ra sao khi ta VH.
  Một đoạn ngôn ngữ cho các class thực thi không được vượt quá: 65535 ký tự. Điều này dễ hiểu vì sao String couter có 2 byte.
  Chúng ta mổ xẻ một đoạn ngôn ngữ để xem thử nhé!.
  Các bạn chú ý rằng1bytechỉ được tối đa là 255 ký tự.
  Chúng ta hãy xem đoạn ngôn ngữ tiếng Eng trước nhé! Sau đó đến Trung Quốc.
  Xem hình:
  [center]Hình ảnh[/center]
  Theo hình ta thấy đoạn ngôn ngữ đầu là: "Age Of Empires III Mobile" có 25 ký tự. Ở đầu chúng có 2 byte 000 025. Đây chính là string couter của đoạn ngôn ngữ này.
  [center]Hình ảnh[/center]
  Tiếp theo đoạn ngôn ngữ "Main Menu" có 9 ký tự. Có string couter là 000 009 ở đầu đoạn ngôn ngữ.
  [center]Hình ảnh[/center]
  [center]Hình ảnh[/center]
  Bây giờ các bạn đã biết xác định string couter rồi chứ!
  Tiếp theo chúng ta xem thử 1 ngôn ngữ game Trung Quốc nào!
  [center]Hình ảnh[/center]
  [center]Hình ảnh[/center]
  Ta thấy đoạn ngôn ngữ có 7 ký tự. String couter là 000 007
  Đoạn ngôn ngữ kế tiếp có 52 ký tự. String couter là 000 052
  [center]Hình ảnh[/center]
  [center]Hình ảnh[/center]
  Chúng ta chú ý string couter luôn là 2byte đứng trước đoạn ngôn ngữ.
  Đây là điều cốt yếu để LE có thể dịch được.Lang Editor chỉ dịch được đoạn ngôn ngữ dạng sau:
  [String couter] đoạn ngôn ngữ 1 [String couter] đoạn ngôn ngữ 2 [String couter] đoạn ngôn ngữ 3...
  Các đoạn ngôn ngữ có string couter phải liên tục nằm kề nhau không được tách nhau.
  Như vậy, ta có thể copy đoạn ngôn ngữ tiếng Eng như sau:
  [center]Hình ảnh[/center]
  LE có thể dịch được. Sau khi VH Lang sẽ tự động chỉnh sửa string couter cho chúng ta. Xem hình:
  [center]Hình ảnh[/center]
  Tới đây các bạn có thể hiểu sơ được cách thức làm việc của LE rồi đấy.
  Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cao hơn đối vơí những ngôn ngữ dài và phức tạp.
  Các bạn down file này về để xem.
  Test file ltp.wxt
  Đối vởi file ltp.wxt ta thấy đoạn ngôn ngữ dài tơí 452 ký tự. 2byte string couter là 001 196 chứ không phải là 000 452.
  [center]Hình ảnh[/center]
  [center]Hình ảnh[/center]
  Vì sao? Như lúc đầu mình đã nói 1 byte chỉ thể hiện 255 ký tự thôi. Nếu vượt quá 255 ký tự thì nó sẽ chuyên thành 1 ở byte trước. Thì byte phía sau phải giảm 1.
  Cụ thể như sau:
  Đoạn ngôn ngữ 255 ký tự thì SC là 000 255.

  Đoạn ngôn ngữ dài 256 ký tự thì SC là 001 000

  Tương tự, 257 ký tự là 001 001

  Vì vậy theo đoạn ngôn ngữ ở file ltp.wxt 452 ký tự thì nó chuyển 255 từ byte sau thành 1 ở byte trước và trừ đi 1thì sẽ còn: 452-255-1=196. Vì thế string couter của đoạn ngôn ngữ thể hiện là: 001 196.
  Các bạn chú ý: nếu chuyển 1 lần 255 thì trừ 1, chuyển 2 lần thì trừ 2...
  Cụ thế, với đoạn ngôn ngữ dài 4000 ký tự thì string couter là: 015 160.
  Ta chuyển 15 lần 255 lên byte trước thì phải trừ đi 15.
  Đây là công thức đổỉ cho nhanh từ ký tự sang string couter và ngược lại.
  Như trên, ngôn ngữ dài 4000 ký tự thì ta tính:
  4000 : 255 = 15 dư 175. Lấy 175-15=160. Vậy string couter cua 4000 ký tự là 015 160.

  Ngược lại, string couter là 015 160 thì ta tính đoạn ngôn ngữ này dài bao nhiêu?
  Ta lấy: 255x15+(160+15)=4000. Vậy đoạn ngôn ngữ đó dài 4000 ký tự.
  Rẩt dễ phải không? Nếu các bạn hiểu rõ về Hex, Dex trong CE thì VH game EA va ảnh mã hóa sẽ trở nên dễ dàng.
  Bài này khá khó hiểu. cần đầu tư thực hành nhiều hơn!
  Nguồn: MF

Quay về Thủ thuật dòng Java


Thành viên trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]2 khách

Chia sẻ trang này
Facebook MGiaiTri.Biz
cron